Dni otvorených dverí na stredných školách

Zobrazujem 29 termínov dní otvorených dverí

Mapa
Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj
24. novembra 2017
09:00 – 14:30 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
28. novembra 2017
07:00 – 14:30 Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
29. novembra 2017
08:00 – 17:00 Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Jarná 13, Žilina
2. decembra 2017
10:00 – 14:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
10:00 – 14:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
4. decembra 2017
09:30 – 13:00 Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, Žilina
5. decembra 2017
08:00 – 15:30 Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380/34, Senica
08:00 – 17:00 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
8. decembra 2017
08:30 – 13:00 Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
09:00 – 14:00 Súkromné športové gymnázium PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:30 – 16:00 Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
12. decembra 2017
09:00 – 17:00 Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice
13. decembra 2017
09:00 – 11:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
09:00 – 11:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
14. decembra 2017
13:30 – 16:00 Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
11. januára 2018
09:00 – 13:00 Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
11:00 – 15:00 Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
11:00 – 15:00 Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
11:00 – 15:00 Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
13. januára 2018
09:00 – 14:00 Súkromné športové gymnázium PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
16. januára 2018
08:00 – 12:00 Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra, Cintorínska 4, Nitra
7. februára 2018
09:00 – 11:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
09:00 – 11:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
9. februára 2018
09:00 – 14:00 Súkromné športové gymnázium PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
10. februára 2018
10:00 – 14:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
10:00 – 14:00 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava 49
19. mája 2018
09:00 – 14:00 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Súkromné športové gymnázium PHA, J. Jesenského 42, Zvolen
09:00 – 14:00 Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, J. Jesenského 42, Zvolen

Termíny dní otvorených dverí na vašej škole môžete vložiť po registrácii. Základná prezentácia START je zdarma.

Partner servera

Súkromná stredná odborná školaSúkromná stredná odborná škola
29. augusta 4812, Poprad
© 2007–2017, Stredneskoly.sk.