O webe

Návštevnosť

Aktuálne štatistiky návštevnosti nájdete na Toplist.sk v kategórii Školstvo.

Domény

Stránky sú dostupné na adresách www.stredneskoly.sk a www.stredne-skoly.sk

Server v číslach

10 najnavštevovanejších registrovaných škôl

 1. Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
 2. Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
 3. Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Staničná 8, Trenčín
 4. Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
 5. 017055415 , Hlinícka 1, Bratislava III
 6. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
 7. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra, Cintorínska 4, Nitra
 8. 599, Cintorínska 4, Nitra
 9. 000596868 , Cintorínska 4, Nitra
 10. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

10 najnavštevovanejších odborov štúdia

 1. Obchodná akadémia
 2. Podnikanie v remeslách a službách
 3. Mechanik elektrotechnik
 4. Mechanik počítačových sietí
 5. Grafik digitálnych médií
 6. Gymnázium
 7. Autoopravár - mechanik
 8. Manažment regionálneho cestovného ruchu
 9. Fotografický dizajn
 10. Pracovník marketingu

Ako sa dostať medzi najnavštevovanejšie školy na tomto serveri?

 • Pokiaľ nie je vaša škola zaregistrovaná, zaregistrujte ju, základná prezentácia START je zdarma. Registrované školy majú v priemere viac než trojnásobnú návštevnosť ako neregistrované.
 • Postarajte sa, aby hodnotenie prezentácie bolo čo najvyššie. Stačí k tomu málo: vložte čo najviac kontaktných údajov a informácií o škole, aktuálne odbory štúdia, logo školy a všetky údaje pravidelne aktualizujte.
 • Dajte svojim študentom alebo žiakom základných škôl vo svojom okolí vedieť, že existuje tento server. Ideálne na webových stránkach školy.

Stĺpček „Predstavujeme“ na úvodnej stránke

V stĺpci „Predstavujeme“ na úvodnej stránke sa zobrazujú náhodne školy, ktorých hodnotenie prezentácie presiahlo 70%. Z toho vyplýva, že sa tu zobrazujú iba registrované školy s prezentáciou Flexi (pozri Opis prezentácií a príplatkových položiek).

Radenie škôl a odborov v katalógu

Poradie škôl v katalógu sa riadi podľa nasledujúceho kľúča:

 1. Školy s označením „Partner servera“
 2. Školy s označením „Sponzorovaný odkaz“
 3. Ostatné registrované školy
 4. Neregistrované školy

V prvých troch skupinách sa školy ďalej radia podľa hodnotenia prezentácie.

Odbory sa radia len podľa hodnotenia prezentácie.

Partner servera

Súkromná stredná odborná školaSúkromná stredná odborná škola
29. augusta 4812, Poprad
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.