Elektromechanik - silnoprúdová technika (2683H11)

Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin-Priekopa

Typ odboru:Učebný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Dĺžka štúdia:3 roky
Pre školský rok:2017-2018
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:10
  Voľných miest:10
  Školné:
  Bližšie informácie:Viac o odbore: www.sosd.sk

  Ďalšie informácie

  © 2007–2018, Stredneskoly.sk.