Elektrotechnika - elektronické zariadenia (2675F03)

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble
Ul.1.mája 500, Vráble

Typ odboru:Nadstavbové štúdium
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:2 roky
Pre školský rok:2017-2018
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:15
  Voľných miest:15
  Školné:
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Maturitné vysvedčenie

  Ďalšie informácie

  © 2007–2018, Stredneskoly.sk.