Gymnázium (7902500)

Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2012-2013
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:
Voľných miest:
Školné:

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.