Gymnázium (7902500)

Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:8 rokov
Pre školský rok:2013-2014
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:20
Voľných miest:8
Školné:

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.