Gymnázium - bilingválne štúdium (7902J74)

Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:5 rokov
Pre školský rok:2014-2015
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:60
Voľných miest:27
Školné:0,- €
Bližšie informácie:Slovensko - španielske bilingválne štúdium

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.