Manažment regionálneho cestovného ruchu (6324M00)

Stredná odborná škola
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2014-2015
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:24
Voľných miest:24
Školné:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o maturitnej skúške

Ďalšie informácie

© 2007–2014, Stredneskoly.sk.