Mechanik elektrotechnik (2697K00)

Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin-Priekopa

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2017-2018
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:24
Voľných miest:24
Školné:
Bližšie informácie:Viac o odbore: www.sosd.sk

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.