Mechanik elektrotechnik (2697K00)

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble
Ul.1.mája 500, Vráble

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2017-2018
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:15
Voľných miest:15
Školné:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Maturitné vysvedčenie, výučný list, Certifikát SOPK

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.