Nástrojár (2423H00)

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble
Ul.1.mája 500, Vráble

Typ odboru:Učebný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Dĺžka štúdia:3 roky
Pre školský rok:2017-2018
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:15
  Voľných miest:15
  Školné:
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Výučný list, Certifikát SOPK

  Ďalšie informácie

  © 2007–2018, Stredneskoly.sk.