Ochrana osôb a majetku (9245M00)

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
Vranovská 4, Bratislava

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2018-2019
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:90
  Voľných miest:90
  Školné:1100,- EUR/rok
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Maturitná skúška

  Ďalšie informácie

  © 2007–2018, Stredneskoly.sk.