Učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo (7649M00)

Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeovo stromoradie 5, Prešov

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2014-2015
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:93
  Vožných miest:
  Školné:
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o maturitnej skúške

  Ďalšie informácie

  © 2007–2015, Stredneskoly.sk.