Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

Staničná 8, Trenčín
Okres Trenčín, Trenčiansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 97,00% (Čo je to?)

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Staničná 8, Trenčín, 91105
Telefónne číslo (1):032/6505722
Telefónne číslo (2):032/6505726
Faxové číslo:032/6505726
Emailová adresa:sustn@sustn.sk
Internetová adresa:http://www.sustn.sk
Kontaktné osoby: Ing. Tatiana Brecíková (zástupkyňa pre odborné predmety), 032/6505722
RNDr. Eva Krupalová (zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety), 032/6505724
Mgr. Alena Straňáková (zástupkyňa pre výtvarno - praktické činnosti), 032/6505722
Riaditež/riaditežka školy:PaedDr. Ivan Štefka
Zriaďovatež:TSK
Typ školy:Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštívi kedykožvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sahovanie dát z internetu
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Vožne prístupné počítače pripojené na internet
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 82,2% (426), chlapcov 17,8% (92)
Nový študijý odbor:Od školského roku 2016/2017 máme otvorený odbor 8271 M Digitálna mažba - koncept art.
Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá.
Plánovaný počet prijímaných žiakov v šk. roku 2017/18 v odbore
8271 M Digitálna mažba - koncept art je 9 žiakov
Informácie o odbore na www.sustn.sk
Od školského roku 2018/19 otvárame nový študijný odbor 8271 M Dizajn digitálnych aplikácií, počet prijímaných žiakov je 9.
Informácie o odbore na www.sustn.sk
Stravovanie žiakov:Jedáleň Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, školský bufet, nápojové automaty
Ubytovanie žiakov:Školský internát, Staničná 6, Trenčín
Vybavenie školy:10 učební výpočtovej techniky, grafická dielňa, 2 propagačné dielne, 2 dizajnérske ateliéry, keramická dielňa, 2 fotoateliéry s nasvecovacími jednotkami a 11 počítačmi, 2 fotokomory, 3 ateliéry pre figurálnu kresbu, 2 učebne na dejiny výtvarnej kultúry, sádrovňa, modelovňa, ateliér animácie, zvukové štúdio, 14 učební so statickým dataprojektorom, 6 učební s interaktívnou tabužou, kresliareň, 4 šijacie dielne, telocvičňa, knižnica, konferenčná miestnos, spoločenská miestnos
Ďalšie informácie:Študijné odbory:
8296 M Grafický dizajn
8260 M Propagačné výtvarníctvo
8283 M Reklamná tvorba
8297 M Fotografický dizajn
8298 M Odevný dizajn
8270 M Scénická kostýmová tvorba
8221 M 05 Priemyselný dizajn
8299 M Dizajn interiéru
8259 M Animovaná tvorba
8292 M Dizajn exteriéru
8271 M Digitálna mažba - koncept art
8272 M Dizajn digitálnych aplikácií
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / vožných miest
8221M05
Dizajn - priemyselný dizajn
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9
8299M00
Dizajn interiéru
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá18 / 18
8259M00
Animovaná tvorba
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9
8283M00
Reklamná tvorba
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá18 / 18
8297M00
Fotografický dizajn
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9
8298M00
Odevný dizajn
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá18 / 18
8270M00
Scénická kostýmová tvorba
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9
8296M00
Grafický dizajn
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2018-20194 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 9

Fotogaléria

Školský bufetTelocvičňaInteraktívna tabužaInteraktívna tabužaJedáleňFigurálny ateliérUčabňa IKTFotoateliérFotoateliérŠijacia dielňaGrafická dielňaGrafická dielňaAnimačná dielňaAnimačná dielňaMultimediálna učebňaŠkolský internátZvukové štúdioZvukové štúdioInteraktívna tabuža
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.