Stredná odborná škola techniky a služieb

Tovarnícka 1609, Topoľčany
Okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 50,90% (Čo je to?)

Sídlo školy:Tovarnícka 1609, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1):0385321256
Emailová adresa:souto@nextra.sk
Internetová adresa:http://sostovar.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:Mgr. Miloš Kováč
Zriaďovateľ:Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
IČO:00351989
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 36,2% (153), chlapcov 63,8% (270)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
2487H01
Autoopravár - mechanik
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov /
2439H00
Lakovník
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov6 / 6
2433H00
Obrábač kovov
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá7 / 7
2683H11
Elektromechanik - silnoprúdová technika
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov8 / 8
3678H00
Inštalatér
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov6 / 6
6456H00
Kaderník
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6489H00
Hostinský, hostinská
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá13 / 13
6446K00
Kozmetik
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá16 / 16
2411K00
Mechanik nastavovač
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá18 / 18
3965M00
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
2414K01
Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov15 / 15
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá18 / 18
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá13 / 13
2675K03
Elektrotechnika - elektronické zariadenia
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.