Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova 6, Trnava
Okres Trnava, Trnavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 11,40% (Čo je to?)

Sídlo školy:Daxnerova 6, Trnava, 91792
Telefónne číslo (1):033/5914133
Faxové číslo:033/5914140
Emailové adresy:szstt@zupa-tt.sk
skodova.alexandra@zupa-tt.sk
Internetová adresa:http://www.szstt.edupage.org
Riaditež/riaditežka školy:RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH
Zriaďovatež:Trnavský samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 75,5% (529), chlapcov 24,5% (172)
Stravovanie žiakov:Stredná zdravotnícka škola zabezpečuje stravovanie žiakov vo vlastnej školskej jedálni
Ubytovanie žiakov:Škola zabezpečuje ubytovanie žiakov vo vlastnom školskom internáte
Vybavenie školy:17 odborných učební, 2 jazykové učebne, telocvičňa, volejbalové a hádzanárske ihrisko, 2 tenisové kurty, posilňovňa, 2 učebne informatiky, multimediálna učebňa, klasické triedy, laboratórium chemické
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.