Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov

Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
Okres Bratislava II, Bratislavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 57,70% (Čo je to?)

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Exnárova 20, Bratislava - Ružinov, 82601
Telefónne číslo (1):02/ 32 11 80 52
Telefónne číslo (2):02/32 11 80 51
Emailová adresa:sousba@sous-ruzinov.sk
Internetová adresa:http://www.sous-ruzinov.sk
Kontaktné osoby: Daniel Kučera (technický manažér), 0911388885
Riaditeľ/riaditeľka školy:Mgr. Milan Gibej
Zriaďovateľ:UniTrade Institute s.r.o.
Typ školy:Súkromná škola
IČO:00681881
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
  • Lyžiarske kurzy
  • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Učebnice zdarma
  • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
  • Zahraničné výlety a exkurzie
  • Záujmové krúžky/kluby
  • Možnosť prospechového štipendia
  • Podporované používanie notebookov pri výučbe
  • Školský bufet
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 5,9% (20), chlapcov 94,1% (320)
Nové:Naša škola zriadila ďalšie dve nové moderne počítačové učebne.
Zriadili sme nové učebne a aj dielne s Interaktívnymi tabuľami - už šesť, projektormi a zariadeniami.
Zriadená Wifi sieť v celej bodove školy - SANET, GTS
Vybudovali sme nové viacúčelové ihrisko
Nový školský bufet - študentské ceny
Stravovanie žiakov:školský bufet - študetské ceny
Obedy zabezpečené v spolupráci - gymnázium
Ubytovanie žiakov:Ubytovanie žiakov je zabezpečené v Internáte SOŠ Ivánska cesta.
Žiakom prispievame na ubytovanie alebo cestovné - príspevok 10 - 15 eur mesačne.
Vybavenie školy:- štyry moderné počítačové učebne PC + dataprojektor+internet
- internet a pripojenie v škole aj v dielňach - WiFi, SANET, GTS
- telocvičňa, ihrisko / basktbal, mini futbal, volejbal, nohejbal....../
- šesť učební vybavených s Interaktívnymi tabuľami
- nový školský nábytok a všetkých triedach sklokeramické tabule
Ďalšie informácie:ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE JE BEZPLATÉ

- poskytujeme žiakom pracovné oblečenie a všetky pomôcky-zdarma
- možnosť zárobku žiakov na produktívnych prácach vo firmách, v rodinných firmách a živnostníkov
- možnosť zapájania sa do rôznych krúžkov v rámci školy
- poskytujeme príspevok na lyžiarska a zváračský kurz
- odmeňujeme dobrých žiakov vecnými cenami
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
2675402
Elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2012-20132 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá /
3659401
Stavebníctvo - výroba stavieb
2012-20132 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá /
2414401
Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2012-20132 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá28 /
6405400
Pracovník marketingu
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá28 /
2682400
Mechanik počítačových sietí
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá28 /
3656400
Operátor stavebnej výroby
2013-20144 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá28 /
3776K01
Mechanik lietadiel - mechanika
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá15 /
2487201
Autoopravár - mechanik
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov12 /
3678200
Inštalatér
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov12 /
3675200
Maliar
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov12 /
3663200
Tesár
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov12 /
3661200
Murár
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov12 /
3355200
Stolár
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov12 /
2683211
Elektromechanik - silnoprúdová technika
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov12 /
2435202
Klampiar - stavebná výroba
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov12 /

Fotogaléria

budova školypriestory školypriestory školypočítačové učebnePočítačové učebneTriedyTriedyTriedy s interaktívnymi tabuľamiTriedy s interaktívnymi tabuľamiTriedyTriedy s interaktívnymi tabuľamiElektromechanikMurárMaliarStrechárInštalatérAutoopravárStrojný mechanikPodlahárKlampiarStolárSprávca počítačových sietíOperátor stavebnej výroby
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.