Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

Ul.1.mája 500, Vráble
Okres Nitra, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 54,00% (Čo je to?)

Sídlo školy:Ul.1.mája 500, Vráble, 95201
Telefónne číslo (1):0905474046
Telefónne číslo (2):0908703511
Faxové číslo:0377832239
Emailová adresa:souevr@pobox.sk
Internetová adresa:http://www.souevr.edu.sk
Riaditež/riaditežka školy:Ing. Ján Jamrich
Zriaďovatež:Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštívi kedykožvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 4,9% (9), chlapcov 95,1% (174)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / vožných miest
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 /
2412K00
Mechanik číslicovo riadených strojov
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 /
2487H01
Autoopravár - mechanik
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2683H15
Elektromechanik - úžitková technika
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2675F03
Elektrotechnika - elektronické zariadenia
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2414K01
Strojárstvo - výroba, montហa oprava prístrojov, strojov a zariadení
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2414K02
Strojárstvo - obrábanie materiálov
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
© 2007–2015, Stredneskoly.sk.