Stredná odborná škola, Ul.1.mája 500, Vráble

Ul.1.mája 500, Vráble
Okres Nitra, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 25,30% (Čo je to?)

Sídlo školy:Ul.1.mája 500, Vráble, 95201
Telefónne číslo (1):0905474046
Telefónne číslo (2):0908703511
Faxové číslo:0377832239
Emailová adresa:souevr@pobox.sk
Internetová adresa:http://www.souevr.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:Mgr. Imrich Pecek
Zriaďovateľ:Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 5,2% (9), chlapcov 94,8% (163)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2013-20144 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2013-20144 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2412K00
Mechanik číslicovo riadených strojov
2013-20144 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
6341M00
Škola podnikania
2013-20144 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2433H00
Obrábač kovov
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2487H01
Autoopravár - mechanik
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2683H15
Elektromechanik - úžitková technika
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2464H00
Strojný mechanik
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
6475H00
Technicko-administratívny pracovník
2013-20143 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2675F03
Elektrotechnika - elektronické zariadenia
2013-20142 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
2414K01
Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2013-20142 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2414K02
Strojárstvo - obrábanie materiálov
2013-20142 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
© 2007–2014, Stredneskoly.sk.