Stredná odborná škola obchodu a služieb

Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 88,80% (Čo je to?)

Stredná odborná škola obchodu a služieb

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, 91501
Telefónne číslo (1):032/7710708
Telefónne číslo (2):032/7712212
Faxové číslo:032/7714881
Emailová adresa:sekretariat@prvasosnmnv.sk
Internetová adresa:http://www.prvasosnmnv.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Ján Hargaš, PhD.
Zriaďovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Športový výcvikový kurz
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Zahraničné výlety a exkurzie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 60,8% (284), chlapcov 39,2% (183)
Stravovanie žiakov:Škola má vlastnú jedáleň.
Ubytovanie žiakov:Záujemcovia o ubytovanie využívajú internát SPŠ na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom, ktorý je vzdialený 5 minút od školy.
Vybavenie školy:Teoretická výuka prebieha v budove školy na Weisseho ulici, kde sú sústredené najmä študijné odbory a v budove na Piešťanskej ulici, kde sú v nadväznosti na praktickú prípravu sústredené najmä učebné odbory.
Praktická príprava žiakov prebieha v závislosti podľa študovaného odboru aj v ďalších budovách školy na Holubyho, Jánošíkovej, Robotníckej a Čachtickej ulici. Niektorí žiaci absolvujú praktickú príprava na zmluvných pracoviskách.
Materiálne a priestorové vybavenie školy je na výbornej úrovni. Škola disponuje 5 učebňami výpočtovej techniky, k dispozícii študentom i pedagógom sú 4 odborné multimediálne učebne, odborná učebňa pre výučbu cvičných firiem, 2 odborné učebne s elektronickými písacími strojmi, odborná učebňa CNC techniky, odborná učebňa pre odbor stolár, odborná učebňa stolovania a prípravy pokrmov, odborná učebňa etickej výchovy, odborné jazykové učebne, nová moderná telocvičňa. V budove na Weisseho ulici je nová moderná telocvičňa a zriadená zimná záhrada. Budova na Piešťanskej ulici je zrekonštruovaná (zateplená, nové plastové okná, zrekonštruovaná telocvičňa).
Ďalšie informácie:- 95-ročná tradícia vzdelávania: 25 000 absolventov, 400 pedagogických zamestnancov,
- škola pragmaticky zameraná na robotnícke profesie a život v živnostenskom stave,
- odborná príprava klientov v 3-ročných a 4-ročných učebných a 4-ročných a 5-ročných študijných odboroch s maturitou, pre absolventov učebných odborov možnosť nadstavbového štúdia,
- profilovanie sa školy aj v príprave klientov na profesie v oblasti obchodu remesiel a služieb,
- konkrétna politika školy vychádza z potrieb klientov a aktuálne reaguje na trendy vývoja trhu i spoločnosti.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6323M00
Hotelová akadémia
2018-20195 rokovPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá24 / 24
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6317M00
Obchodná akadémia
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6442K00
Obchodný pracovník
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
6405K00
Pracovník marketingu
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
2958K00
Kontrolór potravín
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
6489H00
Hostinský, hostinská
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
6456H00
Kaderník
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
2964H00
Cukrár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 10
2487H01
Autoopravár - mechanik
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá8 / 8
4524H00
Agromechanizátor, opravár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá8 / 8
4571H00
Záhradník
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá7 / 7
3355H00
Stolár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá8 / 8
4572F00
Poľnohospodárska výroba
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá24 / 24
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 / 30
6444K00
Čašník, servírka
2017-20184 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
6446K00
Kozmetik
2017-20184 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
6445H00
Kuchár
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
6460H00
Predavač
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
2962H00
Pekár
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
2955H00
Mäsiar, lahôdkár
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
6421K00
Spoločné stravovanie
2017-20182 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
6426K00
Vlasová kozmetika
2017-20182 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
3347K00
Drevárska a nábytkárska výroba
2017-20182 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0
2982E02
Potravinárska výroba - pekárenská výroba
2017-20182 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá0 / 0

Fotogaléria

Budova školy - Weisseho 1Budova školy - Piešťanská 2262/80Administrativa a korespondenciaAnimacny kurzBarmansky kurzBeseda s J. GolonkomEkonomicke hryLyziarsky vycvikOdborna prax - PiestanyPomoc utulku zvieratZahranicna praxVeltrh studentskych spolocnostiValentinsky denProjekt s partnerskou skolou
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.