Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sklenárova 1, Bratislava 2
Okres Bratislava II, Bratislavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 35,60% (Čo je to?)

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Sklenárova 1, Bratislava 2, 82109
Telefónne číslo (1):02/53413621
Emailová adresa:souo-sj@stonline.sk
Internetová adresa:http://sossklenarova.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Tatiana Mókosová
Typ školy:Štátna škola
IČO:00893463
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Absolventsky certifikat IES
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Splátkový kalendár školného
Stravovanie žiakov:Zabezpečené v ŠJ
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6405K00
Pracovník marketingu
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
6442K00
Obchodný pracovník
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
6329M01
Obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
6354M04
Služby a súkromné podnikanie - marketing
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
6451H00
Aranžér
2014-20153 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
6460H00
Predavač
2014-20153 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.