Stredná odborná škola informačných technológií

Hodnotenie prezentácie: 88,10% (Čo je to?)

Stredná odborná škola informačných technológií

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Hlinícka 1, Bratislava, 83152
Telefónne číslo (1):0244885001
Faxové číslo:0244888840
Emailová adresa:sositba@sositba.sk
Internetová adresa:http://www.sositba.sk
Kontaktné osoby: Ing.Anna Cíferská (zástupkyňa riaditeľa), 0244885001 kl.122
Mgr.Erika Vaľková (zástupkyňa riaditeľa), 0244885001 kl. 105
Riaditeľ/riaditeľka školy:PaedDr. Ján Sadloň
Zriaďovateľ:Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Typ školy:Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Lyžiarske kurzy
 • Školský bufet
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Automat na nápoje
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Športový výcvikový kurz
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 10,2% (23), chlapcov 89,8% (203)
Dni otvorených dverí:Pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov na návštevu školy počas Dní otvorených dverí 20. a 21. novembra 2017 od 0800 do 1530 hod.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie:Od 1.9.2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie. Úlohou je vytvoriť lepšie podmienky a skvalitniť odborné vzdelávanie s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce.
Škola úzko spolupracuje so zamestnávateľmi, ASIT a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR. V tomto školskom roku má podpísané memorandum o spolupráci s firmou Volkswagen Slovakia. Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla škole autíčko na vodíkový pohon. Žiaci abslovujú praktickú prípravu aj vo firmách - KALIANT s.r.o., SIMMONS Slovakia, , s.r.o., RICOH SLOVAKIA spol. s r.o., Nemocnica sv. Michala, a.s., TECTON, a.s., ZSE a.s., ŽSR, PROSYSTEMY s.r.o., RYS, Arcelor Mittal Gonvari SSP Slovakia, s.r.o., SWAN, a.s., SWAN PK, s.r.o., Eissmann Automotive Slovensko s.r.o., DataNetworks, s.r.o.,IP Security Colsulting, SUPtel, J&P Technology GROUP, FIRE PREVENTION, s.r.o., Tomanet, STEPO, Slovenská pošta, a.s., Vertiv Slovakia, L.J. Service, e-Net,DVG Slovakia. Väčšina firiem žiakom ponúka zamestnanie po ukončení štúdia.
Škola sa pravidelne zapája do projektových aktivít zameraných na skvalitnenie edukačného procesu, materiálno technické vybavenie aj medzinárodnú spoluprácu.
Stravovanie žiakov:V školskej jedálni
Ubytovanie žiakov:V areáli školy je školský internát. Budovy sú spojené s chodbami.
Vybavenie školy:Odborné učebne, výpočtové laboratória,multifunkčné miestnosti, Lego stavebnice, Y roboty, humanorobot NAO, didaktická technika. Škola je pokrytá WIFI internetovým signálom.
Ďalšie informácie:Škola je zapojená do projektov ESF. V rámci projektu Erasmus+ sa uskutočňujú stáže do Střední školy teleinformatiky v Ostrave, Střední školy elektrotechnickej v Hlubokej nad Vltavou. Škola má spoluprácu aj SOŠ a SOU Pelhřimov. V tomto školskom roku má podpísané memorandum o spolupráci s firmou Volkswagen Slovakia. Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla škole autíčko na vodíkový pohon. Žiaci abslovujú praktickú prípravu aj vo firmách - KALIANT s.r.o., SIMMONS Slovakia, , s.r.o., RICOH SLOVAKIA spol. s r.o., Nemocnica sv. Michala, a.s., TECTON, a.s., ZSE a.s., ŽSR, PROSYSTEMY s.r.o., RYS, Arcelor Mittal Gonvari SSP Slovakia, s.r.o., SWAN, a.s., SWAN PK, s.r.o., Eissmann Automotive Slovensko s.r.o., DataNetworks, s.r.o.,IP Security Colsulting, SUPtel, J&P Technology GROUP, FIRE PREVENTION, s.r.o., Tomanet, STEPO, Slovenská pošta, a.s., Vertiv Slovakia, L.J. Service, e-Net,DVG Slovakia. Väčšina firiem žiakom ponúka zamestnanie po ukončení štúdia.
V škole fungujú rôzne záujmové krúžky /futbalový,aplikovaná matematika, umenie a kultúra, seminár z matematiky, cykloturistický, posilňovací, agilný prístup, robotika, humanorobot NAO, angličtina v odbore/.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 / 30
3778K00
Technik informačných a telekomunikačných technológií
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá12 / 12
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá24 / 24
3795K00
Klientsky manažér pošty
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá12 / 12

Fotogaléria

Budova školyCvičné pracoviskoDielňaInternátna izbaPosilňovňaUčebňa jazykovUčebňa výpočtovej technikyDeutsche T-comLeonardo da Vinci - OstravaPri jazere - SchwerinRostock - výmenná praxSchwerin - výmenná praxpráce v dielni v školeCISCO Lego stavebnicenávšteva župana v školemultimediálna učebňapracovisko programovanianávšteva Viednezbierame vedomosti na stážipráce počas stážeexkurzia do Prahynávšteva elektrárne Temelínvoľnočasové aktivity - Hluboká nad Vltavoupráce na stáži v Hlubokej
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.