Gymnázium sv. Františka z Assisi

J.M.Hurbana 44, Žilina
Okres Žilina, Žilinský kraj

Hodnotenie prezentácie: 77,30% (Čo je to?)

Gymnázium sv. Františka z Assisi

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:J.M.Hurbana 44, Žilina, 01001
Telefónne číslo (1):041/5623935
Telefónne číslo (2):041/5625890
Emailová adresa:gsfzilina.sk@gmail.com
Internetová adresa:http://www.gsf.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Sylvia Jusková (učitež, výchovný poradca)
Riaditež/riaditežka školy:Mgr. Lucia Kajanová
Zriaďovatež:Kongregácia školských sestier sv. Františka
Typ školy:Cirkevná škola
IČO:30222052
DIČ:2020699978
Výhody školy:
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sahovanie dát z internetu
 • Učebnice zdarma
 • Vožne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraniční lektori na anglický jazyk
 • Zahraniční lektori na nemecký jazyk
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 62,7% (255), chlapcov 37,3% (152)
Stravovanie žiakov:Školská jedáleň pri gymnáziu - fotodokumentácia je na webovej stránke školy.
Ubytovanie žiakov:Školský internát pri gymnáziu - kapacita 34 miest. Dokumentácia je na webovej stránke školy.
Vybavenie školy:Fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, biologická učebňa, jazyková učebňa, dve počítačové učebne, katachetické miestnosti v podkroví, aula, telocvičňa, tartanové vonkajšie ihrisko, školská klubovňa
Ďalšie informácie:Pri škole je zriadený neinvestičný fond. Pre ochotných prispievatežov uvádzame kontakt:
Neinvestičný fond pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina; IČO 37983776; SK55 0200 0000 0020 9498 5654; BIC: SUBASKBX
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / vožných miest
7902J00
Gymnázium
2018-20198 rokovPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá25 /
7902J00
Gymnázium
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 /

Fotogaléria

Vstup do školy Škola s ihriskom Trieda - interiérTrieda - interiérTrieda - interiérŠkolský internát a jedáleňŠkolská jedáleň - interiérŠkolská klubovňa
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.