Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20, Bratislava 2
Okres Bratislava II, Bratislavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 73,20% (Čo je to?)

Stredná priemyselná škola dopravná

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Kvačalova 20, Bratislava 2, 82108
Telefónne číslo (1):02/55 96 96 86
Telefónne číslo (2):02/55 56 56 76
Faxové číslo:02/55 96 97 22
Emailová adresa:spsdkvac@ba.telecom.sk
Internetová adresa:http://www.spsdkvacba.edu.sk/
Kontaktné osoby: Ing. Lýdia Haliaková (zástupkyňa riaditežky)
Riaditež/riaditežka školy:RNDr. Eva Kozová
Zriaďovatež:Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
IČO:30775311
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštívi kedykožvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sahovanie dát z internetu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Vožne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Možnos získanie certifikátu ECDL
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Prijímacie skúšky nanečisto
 • Zahraničné výlety a exkurzie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 11,3% (30), chlapcov 88,7% (235)
Školské vzdelávacie programy:SPŠD ponúka vzdelávanie pre absolventov ZŠ v šk. roku 2015/2016 v dvoch študijných odboroch:
- 3765 M technika a prevádzka dopravy – podža školského vzdelávacieho programu Prevádzka, údržba a vedenie motorových vozidiel,
- 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – podža školského vzdelávacieho programu Služby v doprave, zasielatežstve a logistike,
- 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách - podža školského vzdelávacieho programu Elektrotechnik v doprave

Študijné odbory poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A a sú ukončené maturitnou skúškou.
Školská autoškola:SPŠD ponúka svojim žiakom získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B v školskej autoškole za polovičné ceny! Jazdy, trenažér, autocvičisko - všetko počas vyučovania!
Stravovanie žiakov:ZŠ Kulíškova ul., Bratislava
Vybavenie školy:Laboratóriá strojných meraní a elektrotechniky, dielne strojného obrábania, stolárska a zámočnícka dielňa, zvarovňa, motoráreň, vlastný autoservis, kompletne vybavený aj najmodernejšou diagnostickou technikou, vlastná autoškola pre skupiny „B“ a „A“, tri učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet, odborné učebne technického kreslenia a častí strojov, odborné učebne cestných vozidiel a cestnej dopravy s množstvom učebných pomôcok, odborná učebňa techniky administratívy a hospodárskej korešpondencie, dve telocvične, posilňovňa, jazykové učebne anglického a nemeckého jazyka.
Ďalšie informácie:Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / vožných miest
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2012-20134 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2012-20134 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2011-20124 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá60 /
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2011-20124 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2009-20104 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá56 / 56
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2009-20104 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá56 / 56
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2008-20094 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá56 / 56
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2008-20094 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá56 / 56
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá52 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2017-20184 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá26 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2017-20184 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2017-20184 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá26 /

Fotogaléria

Škola má 3 učebne informatikyVýmena pneumatík v školskom autoserviseŠkolská autoškola - nákladné vozidloPráca v školskom autoservisePrezentácia výsledku komplexnej odbornej práce
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.