Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Bieloruská 1, Bratislava II
Okres Bratislava II, Bratislavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 89,80% (Čo je to?)

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Bieloruská 1, Bratislava II, 82106
Telefónne číslo (1):02/45248799
Telefónne číslo (2):0917 638 732
Emailová adresa:skola@gastroskola.sk
Internetová adresa:http://www.gastroskola.sk
Kontaktné osoby: Eva Švitka (Tajomníčka), 02/4524 8799
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Jarmila Tiefenbacherová
Zriaďovateľ:Gastroškola s.r.o.
Typ školy:Súkromná škola
IČO:30795290
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Lyžiarske kurzy
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Možnosť prospechového štipendia
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Zaistenie autoškoly
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Športový výcvikový kurz
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 31,8% (47), chlapcov 68,2% (101)
Benefity našej školy:Pripravujeme žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania, a to v učebných (bezplatne) a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka, o ktoré je veľký záujem v podnikateľskej sfére. Naši žiaci sa pripravujú na svoje povolanie na odbornom výcviku na najlepších slovenských prevádzkach hotelového typu štvor a päťhviezdičkových. Ponúkame zohratý tím pedagogických pracovníkov, krúžky zamerané na informatiku, cudzie jazyky, šport a spoločenské hry (biliard, stolný futbal a iné), praktické vyučovanie v prestížnych zariadeniach zodpovedajúcich najnovším trendom v spoločnom stravovaní, ako hotel Sheraton, Hilton a i., barmanský kurz, domáce a zahraničné exkurzie, lyžiarsky a plavecký kurz, výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ), čo vytvára dobré predpoklady pre účasť na zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.
Stravovanie žiakov:Žiaci majú možnosť stravovania priamo v škole v školskej jedálni.
Ubytovanie žiakov:Externe na internátoch pre stredné školy- dobré spojenie k našej škole s MHD
Vybavenie školy:Odborná učebňa stolovania a technológie vybavená komplexne na výuku čašníkov i kuchárov, učebňa informatiky- počítač s internetom pre každého žiaka, interaktívne učebne s interaktívnymi tabuľami, spoločenská miestnosť s možnosťou hry biliardu a stolného futbalu, skrinka pre každého žiaka, telocvičňa, športový areál
Ďalšie informácie:Pracoviská odborného výcviku na vysokej nadštandardnej úrovni hotelového typu štvor a päťhviezdičkové.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6445H00
Kuchár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6444H00
Čašník, servírka
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-20192 rokyNieExternéChlapcov, dievčatá /
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-20192 rokyNieExternéChlapcov, dievčatá /
6445H00
Kuchár
2018-20191 rokNieExternéChlapcov, dievčatá /
6444H00
Čašník, servírka
2018-20191 rokNieExternéChlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 / 15

Fotogaléria

1.miesto - DANUBIUS GASTRO Incheba 2009Deň otvorených dverí 2008Spokojnosť pedagóga i žiakovUkážky prác našich žiakovŽiaci v akciiMDD 2008 - Grilujeme, športujeme!Veľkonočná akadémia 2008Kúzlo jari - Veľkonočná akadémia 2008DANUBIUS GASTRO Incheba 2009Flambovanie - Vianočná akadémia 2008Úspech našich kuchárov - Gastro 20112. miesto vo flambovaní - Medzinárodná súťaž 2010Plavecký výcvik 2010Poézia v Gastronómii 2010Kurz CurvinguKurz Sushi2012 Varenie Gulášu2012 Záverečné skúšky - Garden PartyZlatí na Danubius Gastro 2013Fotenie do časopisu10.výročie založenia školy
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.