Súkromná stredná umelecká škola

Môťovská cesta 8164, Zvolen
Okres Zvolen, Banskobystrický kraj

Hodnotenie prezentácie: 69,00% (Čo je to?)

Súkromná stredná umelecká škola

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Môťovská cesta 8164, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1):045/5369199
Telefónne číslo (2):0907801042
Emailová adresa:ssuszv@gmail.com
Internetová adresa:http://ssuszv.sk
Kontaktné osoby: Parobková Gabriela (sekretárka riaditeľky), 145/5369199
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Hriňová Mariana
Zriaďovateľ:Ing. Hriňová Mariana
Typ školy:Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Možnosť prospechového štipendia
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Školský bufet
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Lyžiarske kurzy
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zaistenie autoškoly
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 76,4% (123), chlapcov 23,6% (38)
Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018:27. marca 2017
Stravovanie žiakov:žiaci sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni v budove školy, v prevádzke je aj školský bufet
Ubytovanie žiakov:V školskom internáte na Švermovej ul. vo Zvolene alebo na SOŠ drevárskej,Lučenecká cesta vo Zvolene.
Vybavenie školy:Škola využíva aidiovizuálnu techniku (netobooky , tablety, dataprojektory, interaktívne tabule) na výuku v triedach, má vybavené 3 počítačové učebne, PC s grafickými softvérmi, fitnes štúdio, herňu (stolný futbal, ping-pong), volejbalové, basketbalové, futbalové ihrisko, štúdio animovanej tvorby, grafické dielne, ateliéry, dva fotoateliéry,kresliareň, kuchynky
Ďalšie informácie:Podmienkou prijatia je vykonanie talentovej skúšky.
Príprava na talentové skúšky začína 1. februára 2017 v ateliéroch SSUŠ. Záujem o prípravu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
8261M00
Propagačná grafika
2017-20184 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 0
8259M00
Animovaná tvorba
2017-20184 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 0
8298600
Odevný dizajn
2017-20184 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 0
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2017-20184 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 0
8297M00
Fotografický dizajn
2017-20184 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá9 / 0

Fotogaléria

súťaž panel storyVýstava v OC Europa ZVVýstava v OC Europa ZVOC Europa, okt.2016 OC Europa, okt.2016
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.