Gymnázium

Park mládeže 5, Košice
Okres Košice I, Košický kraj

Hodnotenie prezentácie: 21,00% (Čo je to?)

Sídlo školy:Park mládeže 5, Košice, 04001
Telefónne číslo (1):055/633 54 70
Emailová adresa:office@gpm.sk
Internetová adresa:http://gpm.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy:RNDr. Alena Bobáková
Zriaďovateľ:Okresný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice
Typ školy:Štátna škola
IČO:35531754
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 72,3% (474), chlapcov 27,7% (182)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J74
Gymnázium - bilingválne štúdium
2016-20175 rokovPísomná skúška, Talentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
7902J00
Gymnázium
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
7902J00
Gymnázium
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
7902J00
Gymnázium
2016-20174 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.