Stredná priemyselná škola

Komenského 1, Trnava
Okres Trnava, Trnavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 10,70% (Čo je to?)

Sídlo školy:Komenského 1, Trnava, 91731
Telefónne číslo (1):033/5903533
Telefónne číslo (2):033/5903510
Emailová adresa:sps@spstt.sk
Internetová adresa:http://www.spstt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Ľudovít Šimun
Zriaďovateľ:VUC Trnava
Typ školy:Štátna škola
IČO:36082058
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 27,1% (166), chlapcov 72,9% (447)
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.