Stredná priemyselná škola

Komenského 1, Trnava
Okres Trnava, Trnavský kraj

Hodnotenie prezentácie: 24,90% (Čo je to?)

Sídlo školy:Komenského 1, Trnava, 91731
Telefónne číslo (1):033/5903533
Telefónne číslo (2):033/5903510
Emailová adresa:sps@spstt.sk
Internetová adresa:http://www.spstt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Ľudovít Šimun
Zriaďovateľ:VUC Trnava
Typ školy:Štátna škola
IČO:36082058
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 27,1% (166), chlapcov 72,9% (447)
Voľné pracovné miesta
Dátum vloženiaPlatnosť doPopis
02.11.201503.05.2016Voľné pracovné miesto:Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika
Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, morálnu a občiansku bezúhonnosť preukázať pred uzatvorením pracovnej zmluvy výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Predpokladaný termín nástupu: šk. rok 2015/2016
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.