SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola

Svätého Štefana 36 / Štúrova 22, Štúrovo / Nitra
Okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 65,30% (Čo je to?)

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Svätého Štefana 36 / Štúrova 22, Štúrovo / Nitra, 94301
Telefónne číslo (1):036/7511290
Telefónne číslo (2):0907 177 218
Faxové číslo:036/ 7520270
Emailová adresa:soa@1soa-sturovo.sk
Internetové adresy:http://www.1soa-sturovo.sk
http://www.ssos-sturovo.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:PaedDr. Emília Szitásová
Zriaďovateľ:VSOM, s. r. o.
Typ školy:Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 63,3% (216), chlapcov 36,7% (125)
Elokované pracovisko SSŠ Štúrovo - organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v Nitre:Od školského roku 2011/2012 sme zriadili Elokované pracovisko SSŠ Štúrovo - org. zl. Súkromná obchodná akadémia v NITRE. EP sídli v centre Nitry na Štúrovej ulici 22 v samostatnej budove komplexu VBC. V súčasnosti študuje v EP v Nitre 92 žiakov v 4 ročníkoch. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke: www.1soa-sturovo.sk
Stravovanie žiakov:V súčasnosti sa stravovanie žiakov zabezpečuje prostredníctvom školského bufetu a donáškovej služby.
Ubytovanie žiakov:V Štúrove sa ubytovanie žiakov zabezpečuje na internáte Strednej odborej školy, ktorej kapacita vyhovuje našim požiadavkám. Okrem toho je možné zabezpečiť ubytovanie aj na privátoch, ktoré sú okrem letnej turistickej sezóny k dispozícii.
V Elokovanom pracovisku v Nitre sa zabezpečuje ubytovanie na internátoch stredných škôl, ktoré majú voľné kapacity.
Vybavenie školy:Škola (Štúrovo aj Nitra) je moderne vybavená, v každej kmeňovej triede je osobný počítač, resp. notebook s pripojením na internet a dataprojektor, ktorý využíva učiteľ na výuku toho ktorého predmetu a žiaci na prezentácie svojich úloh. V Štúrove máme 1 učebňu informatiky (15 PC), 1 odbornú učebňu pre výuku predmetu Praktikum z účtovníctva (23 PC), 1 knižnicu, cvičnú kuchyňu a jedáleň, vonkajšiu grilovaciu kuchyňu, cvičný kadernícky salón, viacúčelové ihrisko (basketbal, minifutbal, volejbal). Hodiny Telesnej a športovej výchovy sa zabezpečujú prostredníctvom externej telocvične. 3 kmeňové triedy a aula /108 miest na sedenie/ sú vybavené aj interaktívnymi tabuľami. V Nitre sú kmeňové triedy taktiež vybavené počítačovou technikou (1 PC alebo notebook + dataprojektory) 2 z nich aj interaktívnymi tabuľami, disponujeme 40 notebookmi, ktoré žiaci využívajú na hodinách aplikovanej informatiky a písomnej a elektronickej komunikácie, predmet Telesná a športová výchova sa uskutočňuje v externej telocvični a plavárni UKF (posilňovňa, basketbal, volejbal, florbal, futsal).
Ďalšie informácie:Od školského roku 2011/2012 ponúkame uchádzačom o štúdium nový perspektívny 5-ročný študijný odbor "obchodná akadémia - bilingválne štúdium zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v slovenskom a anglickom, resp. maďarskom a anglickom jazyku. Viac informácii o tomto študijnom odbore nájdete na našej webovej stránke:
www.1soa-sturovo.sk
Zároveň sme školským rokom 2011/2012 otvorili naše Elokované pracovisko v Nitre na Štúrovej ulici 22 (budova VBC). V súčasnosti študuje v EP SSŠ - organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v Nitre 102 žiakov v 5 ročníkoch. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke:
www.1soa-sturovo.sk
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M74
Obchodná akadémia - bilingválne štúdium
2017-20185 rokovTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá60 / 6
6317M00
Obchodná akadémia
2017-20182 rokyNieVečernéChlapcov, dievčatá20 / 10
6332Q00
Daňové služby
2017-20182 rokyNieVečernéChlapcov, dievčatá10 / 10
6489H00
Hostinský, hostinská
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá20 / 5
6456H00
Kaderník
2017-20183 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 / 6
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2017-20182 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá20 / 5

Fotogaléria

Veľtrh študentských spoločností JA SlovenskoProjekt Comenius FrancúzskoProjekt Comenius ŠpanielskoProjekt Comenius ŠvédskoProjekt Comenius SlovenskoProjekt Erasmus+ Miláno 1Projekt Erasmus+ Miláno 2Projekt Erasmus+ Miláno 3Projekt Erasmus+ Miláno 4Projekt Erasmus+ Miláno 5Exkurzia - NBS BratislavaExkurzia - Clamason NitraExkurzia - Colný úrad Nové ZámkyExkurzia - Monarflex ŠtúrovoImatrikulácia prvákovLyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 1Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 2Divadelný festival Nitra 1Divadelný festival Nitra 2Hviezdoslavov KubínOlympiáda z ANJ - 2C2Jazykový kvet Mladý EurópanOlympizmus ŠahyVedomostná súťaž o krajinách V4 Nitra 1Vedomostná súťaž o krajinách V4 Nitra 2Tompa MihályStužková slávnosť 1Stužková slávnosť 2Rozlúčka so školou - Rongyos ballagásMaturity - obhajoba záverečnej práceMaturity - Účtovný príkladMaturity - ústna časť Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 1Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 2FutsalBasketbalFlorbalFarsang Kupa Tata /HU/Festival študentské remesla Kežmarok 1Festival študentské remesla Kežmarok 2Mokos Kupa ŠtúrovoPelikán Kupa Szolnok /HU/Poznaj slovenskú reč Nové Zámky 1Poznaj slovenskú reč Nové Zámky 2Gastronomická súťaž Tápiószentmárton /HU/Gastronomická súťaž - Veroce /HU/Záverečné skúšky - hostinskýZáverečné skúšky - kaderníkSlávnostné odovzdávanie výučných listov
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.