Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351, Zvolen
Okres Zvolen, Banskobystrický kraj

Hodnotenie prezentácie: 75,80% (Čo je to?)

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Jabloňová 1351, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1):045/5333986
Telefónne číslo (2):045/5244457
Faxové číslo:045/5334031
Emailová adresa:skola@soshotel.sk
Internetová adresa:http://www.soshotel.sk
Kontaktné osoby: PaedDr. Helena Hrnčiarová (zástupkyňa pre teoretické vyučovanie), 0917414810
Mgr. Beáta Mogišová (zástupkyňa pre teoretické vyučovanie), 0915978653
Mgr. Peter Hrnčiar (vedúci Školského internátu), 0917530094
Mgr. Peter Drozdík (vedúci ekonomicko-technického oddelenia), 0917414813
Mgr. Alena Murínová (zástupkyňa pre teoretické vyučovanie), 045/5244431
Riaditeľ/riaditeľka školy:Mgr. Alžbeta Staníková
Zriaďovateľ:Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy:Štátna škola
IČO:37890115
DIČ:2021683235
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Zaistenie autoškoly
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Školský bufet
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Možnosť prospechového štipendia
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Lyžiarske kurzy
 • Zahraničné výlety a exkurzie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 74,2% (519), chlapcov 25,8% (180)
O škole:V súčasnosti navštevuje školu 699 žiakov. Budova školy sa nachádza v krásnom prostredí Borovej hory, kde vám celý Zvolen leží pod nohami.
V blízkosti školy sa nachádza aj školský internát, ktorý poskytuje ubytovanie pre 220 žiakov. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni v budove školy. Škola má aj perfektne zásobený školský bufet.

Teoretické vyučovanie sa zabezpečuje v budove školy na Jabloňovej ulici č. 1351 vo Zvolene s 35 učebňami, 1 prednáškovou miestnosťou, 1 jazykovým laboratóriom, 7 odbornými učebňami IKT, 1 odbornou učebňou etickej výchovy a náboženstva, 9 odbornými učebňami, 10 kabinetmi, 1 zborovňou, 2 telocvičňami, 1 posilňovňou, 2 šatňami telesnej výchovy, 1 šatňou pre odbor kuchár, školskou kuchyňou a jedálňou, školským bufetom.

Odborné učebne:
• 1 odborná učebňa pre odbor kaderník
• 2 odborné učebne pre odbor kozmetik, kozmetička a vizážistka
• 1 odborná učebňa pre odbor kaderník, kozmetik – Dizajnový salón ŠARM
• 1 odborná učebňa pre odbor kuchár – kuchynka
• 1 odborná učebňa pre odbor kuchár, hotelová akadémia – cateringová
miestnosť
• 1 odborné učebne pre odbor čašník, servírka; hotelová akadémia
• 1 odborná učebňa pre odbor cukrár
• 1 odborná učebňa slovenského jazyka a literatúry


Odborný výcvik sa zabezpečuje v 6 prevádzkach školy, ktoré sú organizačnou súčasťou SOŠ hotelových služieb a obchodu a vznikli ako pracoviská zabezpečujúce praktické vyučovanie v rámci komplexného výchovno-vzdelávacieho procesu na SOŠ hotelových služieb a obchodu.
HOTEL ACADEMIC (Školské pracovisko):Manažér hotela: Ján Jančula
adresa: P. O. Hviezdoslava 230/13, 960 01 Zvolen
web stránka: www.hotel-academic.sk
e-mail: office@hotel-academic.sk
tel. č.: 045/5330457, 0915 335 288
Season - home cooking:Vedúci prevádzky: Peter Cútt
adresa: Námestie SNP 23, 960 01 Zvolen
web stránka: www.season.sk
tel. č.: 0917 983 787, 0917 983 788
Divadelná reštaurácia::MOV: Mgr. Peter Chvojka
adresa: Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
e-mail: restauracia@divadelna.sk
tel. č.: 0915 888 967
Kadernícky salón ŠARM (Školské pracovisko):Hlavná MOV: Mgr. Zdenka Kohútová
adresa: M. R. Štefánika 102/13, 960 01 Zvolen
e-mail: kadernictvo@soshotel.sk
tel. č.: 045/5331332, 0908 679 218
Kozmetický salón ŠARM (Školské pracovisko):Hlavná MOV: Mgr. Dana Kováčiková
adresa: M. R. Štefánika 102/11, 960 01 Zvolen
e-mail: kozmetika@soshotel.sk
tel. č.: 045/5334428, 0908 679 219
Cukrárska výrobňa (Školské pracovisko):Hlavná MOV: Bc. Zuzana Sliacka
adresa: Jabloňová 1353, 960 01 Zvolen
tel. č. 045/5244428, 0915 978 652
Stravovanie žiakov:Škola zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni (v budove školy) pre žiakov, zamestnancov i cudzích stravníkov s možnosťou výberu z 3 jedál.
Celodenná strava pre žiakov je 3,01 €:
- raňajky: 0,73 €
- obed: 1,33 €
- večera: 0,95 €
Ubytovanie žiakov:Škola zabezpečuje ubytovanie vo vynovenom školskom internáte v cene 27,- € mesačne v dvoj a trojposteľových izbách v rámci bunky so sociálnym zariadením.
Ďalšie informácie:Žiaci našej školy dosahujú na rôznych súťažiach doma i v zahraničí vynikajúce výsledky, čo je dôkazom vysokej profesionality a odbornosti školy.
Škola zabezpečuje odbornú prax v zahraničí.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
V oblasti služieb, hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu a obchodu . Po ukončení štúdia možnosť podnikania v remeselných živnostiach.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá14 /
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá17 /
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéDievčatá12 /
6446K00
Kozmetik
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá20 /
6323M00
Hotelová akadémia
2018-20195 rokovPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá31 /
6445K00
Kuchár
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá15 /
6444K00
Čašník, servírka
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá16 /
6445H00
Kuchár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
6444H00
Čašník, servírka
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá21 /
6456H00
Kaderník
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
2964H00
Cukrár
2018-20193 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6411K00
Prevádzka obchodu
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá5 /
6426K00
Vlasová kozmetika
2018-20192 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
6442K00
Obchodný pracovník
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá10 /
6405K00
Pracovník marketingu
2018-20194 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.