Partner tohto servera:

Súkromná stredná odborná škola

29. augusta 4812, Poprad
Okres Poprad, Prešovský kraj

Hodnotenie prezentácie: 84,50% (Čo je to?)

Súkromná stredná odborná škola

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:29. augusta 4812, Poprad, 05801
Telefónne číslo (1):0905716376
Telefónne číslo (2):0905298655
Emailová adresa:riaditel@tatranskaakademia.sk
Internetové adresy:http://ssosta.edupage.org
http://tatranskaakademia.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Beáta Mitická
Zriaďovateľ:Tatranská akadémia n.o. Poprad
Typ školy:Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lokálna CISCO akadémia
 • Lyžiarske kurzy
 • Možnosť prospechového štipendia
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Splátkový kalendár školného
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Automat na občerstvenie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 36,2% (148), chlapcov 63,8% (261)
Škola 21.storočia:Viete si predstaviť školu, kde majú študenti vlastné notebooky, používajú elektronické učebnice, robia robia on-line testy i domáce úlohy na internete a rodičia si overujú študijné výsledky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky? Školu, ktorá bude ponúkať svojim študentom nové perspektívne študijné odbory, ušité na mieru súčasnosti i budúcnosti – bez predmetov, ktoré už nie sú potrebné , so stále inovovaným obsahom učiva ... Školu, kde budú vyučovať ešte stále nadšení vysokokvalifikovaní pedagógovia pri využívaní nových metód a foriem vzdelávania a exkluzívneho hardweru a softweru v modernom zariadení....
Cisco Networking Academy:V študijnom odbore Informačné a digitálne technológie je v odborných predmetoch implementovaný program sieťových akadémií NetAcad so zameraním na počítačové siete. Po absolvovaní jednotlivých modulov študenti získavajú medzinárodné Cisco certifikáty.
Cambrigde štúdium AJ:Veľký dôraz na škole je kladený na vyučovanie cudzích jazykov a preto dopoludnia v predmete AJ je implementované Cambrigde štúdium. V spolupráci s ÚCV Žilinskej univerzity majú možnosť naši študenti priamo u nás na škole získať medzinárodné Cambrigde certifikáty.
Videkonferenčný systém:Prvá stredná škola v SR, kde bol dodaný a naištalovaný profesionálny videokonferenčný systém LifeSize Exxpress 220. Pre študentov sú pripravené videokonferenčné jazykové konverzačné kurzy so zahraničnými školami a videokonferenčné prednášky s vysokých škôl.
Stravovanie žiakov:Zabezpečené v školskej jedálni Domova mládeže.
Ubytovanie žiakov:Zabezpečené v Domove mládeže. Ubytovanie v izbách bunkového typu.
Vybavenie školy:- každý študent školský notebook s kompletným SW vybavením Adobe Creativ Cloud, Cinema 4D, office, KROSS
- špecializované učebňe počítačových sietí vybavené Cisco zostavami
- profesionálne tevízne štúdio
- učebňa grafiky s iMacmi
- profesionálna videokonferenčná učebňa Life Size Express 220
- vlastný vzdelávací portál
http://ssosta.edupage.org/text51/?
Ďalšie informácie:Nadštandard štúdia, ktorý zahŕňa poplatok :
- atraktívne študijné odbory – výhradné štúdium len u nás v rámci SR
- pomer PC na študenta 1:1 – prvá škola v SR
- notebooky pre študentov na prácu v škole a domácu prípravu, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú
- nadaným a aktívnym študentom sú pripravené prospechové štipendia formou zliav zo školného. Výška zľavy ( do 80 % z ročného školného ) závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach.
- individuálne konzultácie pedagógov pre študentov popoludní
- učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov
- prepojenosť študijných programov na vysoké školy
- exkluzívny hardware a software
- profesionálny prístup pedagógov, ktorí nielen učia, ale aj naučia
- štúdium počítačovch sietí na Cisco Networking Academy s možnosťou získania medzinárodných certifikátov Cisco
- implementované Cambrigde štúdium AJ dopoludnia v predmete AJ s možnosťou získania Cambrigde certifikátov
- študijné materiály postupne zabezpečované prostredníctvom vlastného portálu http://virtual-academy.sk
- účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
- vlastný profesionálny videokonferenčný systém LifeSize Exxpress 220
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
7235M00
Informačné a digitálne technológie
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá60 / 60
6857M00
Právo a podnikanie
2018-20194 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá52 / 52

Fotogaléria

učebňa iMacTV studioTV režiafotoaparaty
© 2007–2018, Stredneskoly.sk.