Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Požiarnická 1, Košice
Okres Košice IV, Košický kraj

Hodnotenie prezentácie: 14,60% (Čo je to?)

Sídlo školy:Požiarnická 1, Košice, 04001
Telefónne číslo (1):0917506670
Emailové adresy:shdkke@gmail.com
riaditelkaskoly@gmail.com
Internetové adresy:http://shdkke.edupage.org
http://www.konzervatoriumpoziarnicka.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy:PaedDr.Nadežda Oláhová
Zriaďovateľ: Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o., Jegorovovo námestie č.5, Košice
Typ školy:Súkromná škola
IČO:42107148
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
8229700
Hudba
2012-20134 rokyPísomná skúška, Talentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
8227700
Tanec
2012-20134 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
8226700
Hudobno - dramatické umenie
2012-20134 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
8228700
Spev
2012-20134 rokyTalentová skúškaDennéChlapcov, dievčatá /
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.