Voľné pracovné miesta na stredných školách

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava

STKDN hľadá pedagóga klasického tanca pre školský rok 2016/2017
Dátum vloženia: 27.11.2015, platnosť do: 28.5.2016

Stredná priemyselná škola, Trnava

Voľné pracovné miesto:Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika
Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, morálnu a občiansku bezúhonnosť preukázať pred uzatvorením pracovnej zmluvy výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Predpokladaný termín nástupu: šk. rok 2015/2016
Dátum vloženia: 2.11.2015, platnosť do: 3.5.2016

Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava

Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava, prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu majster odbornej výchovy, pre odbor mechanik počítačových sietí. Potrebná znalosť danej problematiky a pokročilé počítačové znalosti (Administrácia a realizácia PC sietí, LAN, konfigurácia a správa OS (Windows/Linux), znalosť počítačového hardware, internet, realizácia bezdrôtových sietí.....). Potrebné vzdelanie USO (výučný list+maturita)
Dátum vloženia: 5.10.2015, platnosť do: 5.4.2016


Voľné pracovné miesta na vašej škole môžete vložiť po registrácii. Základná prezentácia START je zdarma.

Odporúčame: Voľné pracovné miesta na stredných školách v Českej republike

Partner servera

Súkromná stredná odborná školaSúkromná stredná odborná škola
29. augusta 4812, Poprad
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.