Voľné pracovné miesta na stredných školách

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava

STKDN hľadá pedagóga klasického tanca pre školský rok 2016/2017
Dátum vloženia: 27.11.2015, platnosť do: 31.8.2016

Stredná priemyselná škola, Trnava

Voľné pracovné miesto:Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika
Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, morálnu a občiansku bezúhonnosť preukázať pred uzatvorením pracovnej zmluvy výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Predpokladaný termín nástupu: šk. rok 2015/2016
Dátum vloženia: 2.11.2015, platnosť do: 3.5.2016


Voľné pracovné miesta na vašej škole môžete vložiť po registrácii. Základná prezentácia START je zdarma.

Odporúčame: Voľné pracovné miesta na stredných školách v Českej republike

Partner servera

Súkromná stredná odborná školaSúkromná stredná odborná škola
29. augusta 4812, Poprad
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.