Banskobystrický kraj

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom

Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Súkromné gymnázium Kremnica

Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica

Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Stredná odborná škola obchodu a služieb Žarnovica

Súkromná stredná umelecká škola

Gymnázium Františka Švantnera

Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica

Gymnázium Mateja Bela Zvolen

Stredná odborná škola drevárska Zvolen

Stredná odborná škola technická Zvolen

Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen

Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Súkromná stredná umelecká škola Zvolen

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Súkromná stredná športová škola

Súkromné konzervatórium

Stredná odborná škola Želovce

Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy Modrý Kameň

Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy Modrý Kameň

Stredná odborná škola Veľký Krtíš

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Veľký Krtíš

Evanjelické gymnázium Tisovec

Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Reform. Gimnázium

Stredná odborná škola Hnúšťa

Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

Stredná odborná škola Tisovec

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémi Rimavská Sobota

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Súkromná stredná odborná škola Revúca

Stredná odborná škola Revúca

Literárne gymnázium Revúca

Gymnázium Martina Kukučína Revúca

Gymnázium – Gimnázium Tornaľa

Stredná odborná škola Tornaľa

Gymnázium ako organizačná zložka spojenej školy Poltár

Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy Poltár

Stredná odborná škola Lučenec

Súkromné gymnázium Lučenec

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Fiľakovo

Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo

Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec

SOŠ Technická Lučenec

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

Obchodná akadémia Lučenec

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina

Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina

Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy Brezno

Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy

Gymnázium Detva

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

Obchodná akadémia Brezno

Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy

Stredná priemyselná škola ako organizačná zložka spojenej školy

Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Obchodná akadémia Brezno

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy

Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera ako organizačná zložka spojenej školy

Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského- organizačná zložka Katolíckej spojenej školy

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa

Súkromná hotelová akadémia

SPŠ Samuela Mikovíniho

Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Stredná odborná škola stavebná ako organizačná zložka spojenej školy

Stredná priemyselná škola stavebná ako organizačná zložka spojenej školy

Súkromná obchodná akadémia Banská Bystrica

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Športové gymnázium Banská Bystrica

Gymnázium J.G. Tajovského Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

OBCHODNÁ AKADÉMIA, TAJOVSKÉHO 25, BANSKÁ BYSTRICA

Stredná odborná škola Hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica

Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica

Stredná odborná škola Banská Bystrica

SŠ – Stredná odborná škola elektrotechnická Banská Bystrica