Bratislavský kraj

Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským

Stredná odborná škola

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA J.A.GAGARINA

Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu

Gymnázium Antona Bernoláka Senec

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Gymnázium Senecká 2

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Gymnázium Karola Štúra

Súkromná stredná odborná škola

Pedagogická a kultúrna akadémia

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Spojená škola sv. Františka Assiského

Gymnázium Malacky

Súkromná hotelová akadémia GASMO

Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva

Súkromné gymnázium MERCURY

Evanjelické lýceum

Stredná zdravotnícka škola

Gymnázium

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service

Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Súkromná stredná odborná škola

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Cirkevné konzervatórium

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Stredná odborná škola technická

Gymnázium Alberta Einsteina

Stredná odborná škola podnikania

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB

Spojená škola Svätej Rodiny a GYMNÁZIUM Svätej Rodiny

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Súkromná stredná odborná škola GASMO

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Súkromná športová stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Súkromná obchodná akadémia LIBERTA

Súkromné gymnázium ESPRIT

Gymnázium

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Súkromná spojená škola British International School Bratislava; org.zložka: GYMNÁZIUM

Pedagogická a sociálna akadémia

Súkromné gymnázium ALKANA

Súkromné gymnázium Cambridge International School

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

Gymnázium, Bilíkova 24

Spojená škola

Súkromná stredná odborná škola veterinárna

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií

Spojená škola de La Salle, organizačná zložka Gymnázium školských bratov

Súkromná hotelová akadémia HOST

Stredná odborná škola

Hotelová akadémia

Súkromná obchodná akadémia

Súkromné gymnázium

Gymnázium

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola polygrafická

Stredná odborná škola elektrotechnická

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST

Stredná odborná škola informačných technológi

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA UMELECKOPRIEMYSELNÁ

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Športové gymnázium

Spojená škola – Middle Years Program

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola

Súkromné športové gymnázium Gaudeamus

Súkromná obchodná akadémia Profi – Kamo

Súkromné gymnázium Galileo School

Súkromná stredná pedagogická škola

Stredná odborná škola dopravná

Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM JURA HRONCA a Základná škola

Gymnázium

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Gymnázium Ladislava Novomeského

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Stredná odborná škola drevárska

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Stredná zdravotnícka škola

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Súkromné slovanské gymnázium

Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ umeleckopriemyselná, SOŠ drevárska a Gymnázium

Súkromná hotelová akadémia HaGMa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Gymnázium Ivana Horvátha

Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava – Ružinov

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova, Bratislava

Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Gymnázium Jána Papánka

Konzervatórium

Súkromné gymnázium nemecko-slovenské

Gymnázium Svätej Uršule

Gymnázium Matky Alexie

Gymnázium

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Stredná priemyselná škola strojnícka

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho