Propagácia školy

Máte záujem o propagovanie školy vyšším umiestnením a pridaním rozšíreného profilu?

Kontaktujte nás na info@stredneskoly.sk