Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Sídlo školy: Komenského 215, Martin, 03852
Telefónne číslo (1): 043-4293474
Emailová adresa: gbas@gbas.sk
Internetová adresa: http://www.gbas.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina
Typ školy: Štátna škola