Gymnázium ako organizačná zložka spojenej školy Poltár

Sídlo školy: Železničná 5, Poltár, 98701
Telefónne číslo: 047 4223966
Internetová adresa: http://www.gympoltar.edu.sk
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: