Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, SNP 3/5, Spišská Stará Ves

Sídlo školy: SNP 3/5, Spišská Stará Ves, 06115
Telefónne číslo: 052 4822067
Internetová adresa: http://www.gsnpssv.edu.sk
Emailová adresa: riaditelka231(zavináč)gmail.com
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Anna Kromková