Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Sídlo školy: Sládkovičova 4, Prešov, 08001
Telefónne číslo: 051 7724791
Internetová adresa: http://www.gymtspo.edu.sk
Emailová adresa: skola(zavináč)gymtspo.svcmi.sk
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Igor Andrejčák