Gymnázium Hubeného 23

Sídlo školy: Hubeného 23, Bratislava, 83408
Telefónne číslo (1): 02/44884141
Telefónne číslo (2): 02/44881109
Faxové číslo: 02/44881109
Emailová adresa: ghubeneho@ghubba.edu.sk
Internetová adresa: http://www.ghubeneho.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 52,4% (175), chlapcov 47,6% (159)