Gymnázium Detva

Sídlo školy: Štúrova 849, Detva, 96212
Telefónne číslo (1): 045-5456144
Emailová adresa: skola@gymdt.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymdt.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola