Gymnázium Gelnica

Sídlo školy: SNP 1, Gelnica, 05601
Telefónne číslo (1): 053-4821296
Emailová adresa: N/A
Internetová adresa: https://gymgl.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Dušan Andraško
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Gymnázium