Gymnázium – Gimnázium Tornaľa

Sídlo školy: Hurbanova 34, Tornaľa, 98201
Telefónne číslo (1): 047 552 3118
Telefónne číslo (2): 047 552 4309
Faxové číslo: 047 552 3118
Emailová adresa: gymtornala@gmail.com
Internetová adresa: http://gymtornala.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: BBSK
Typ školy: Štátna škola