Gymnázium Hansa Selyeho Selye János Gimnázium

Sídlo školy: Biskupa Királya 5, Komárno, 94501
Telefónne číslo (1): 035-7731312
Emailová adresa: jarnipot@gymhskn.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sjg.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola