Gymnázium Ivana Bellu

Sídlo školy: L. Novomeského 15, Prievidza, 97251
Telefónne číslo (1): 046-5475336
Emailová adresa: gymhandl@gymnovha.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gibha.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola