Gymnázium Janka Jesenského

Sídlo školy: Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, 95701
Telefónne číslo (1): 038-7602852
Emailová adresa: info@gymbn.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.gymradbn.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola