Gymnázium Javorová 16 – Spišská Nová Ves

Sídlo školy: Javorová 16, Spišská Nová Ves, 05201
Telefónne číslo (1): 053-4413948
Emailová adresa: skola@gjavsnv.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gjavsnv.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola