Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

Sídlo školy: Čachovský rad 36, Martin, 03861
Telefónne číslo (1): 043-4284740
Emailová adresa: riaditel@gvrutky.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gvrutky.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola