Gymnázium Matky Alexie

Sídlo školy: Školská 3, Šaľa, 92701
Telefónne číslo (1): 031-7703492
Emailová adresa: gymnaziumsala@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gymsala.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
4210M17
Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 27 /
4580H02
Chovateľ – chov koní a jazdectvo
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 /
6444H00
Čašník, servírka
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 /
6445H00
Kuchár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 /
6456H00
Kaderník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 /
4572F00
Poľnohospodárska výroba
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 9 /