Gymnázium Karola Štúra

Sídlo školy: Námestie Slobody 5, Modra, 90001
Telefónne číslo (1): 033/6472576
Emailové adresy: ucitel@gymmo.edu.sk
ucebna@gymmo.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymmo.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 56,3% (165), chlapcov 43,7% (128)